Marek Bryling

Licencje

Ułożone na sobie: długopis, zeszyt i ksiązki

Jeśli nie zaznaczono inaczej to wszystkie teksty, zdjęcia, filmy i inne utwory opublikowane w tej witrynie są mojego autorstwa. Utwory te (o ile nie oznaczono inaczej) udostępnione zostały na jednej z dwóch poniższych licencji. Domyślną licencją jest Licencja by Marek 1.0. Innymi słowy: Jeśli utwór nie został oznaczony żadną licencją, to znaczy, że obejmuje go licencja domyślna. Tak dla pewności piszę. Żeby potem nie było tłumaczeń typu „nie wiedziałem”.

Licencja by Marek 1.0

 • Mam nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do utworów oznaczonych tą licencją (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 • Mogę rozporządzać prawami autorskimi do utworów oznaczonych tą licencją w dowolny sposób w zakresie przewidzianym przez polskie prawo.
 • Utwory oznaczone tą licencją zostały wykonane osobiście przeze mnie i nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzych utworów.
 • Bez stosownej umowy nie udzielam licencji na korzystanie z utworów oznaczonych tą licencją.
 • Licencję można uzyskać pisząc na adres marek+licencja @ bryling.pl

CC BY-SA 4.0

Utwory chronione są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (CC BY-SA 4.0). Link prowadzi do pełnej treści licencji.

W związku z tym wolno:

 • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie
 • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.

 • Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych

 • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

 • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Data aktualizacji: 27.04.2023 21:37